• DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 • EXPUNERE DE MOTIVE

 • Descargar 490.59 Kb.


  Página1/10
  Fecha de conversión24.10.2018
  Tamaño490.59 Kb.

  Descargar 490.59 Kb.

  Comisia europeană Bruxelles


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  RO  COMISIA EUROPEANĂ

  Bruxelles, 29.10.2010

  COM(2010) 615 final  Propunere de  DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

  privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/016 ES/ Aragón – Comerț cu amănuntul, Spania)

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 permite mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), prin intermediul unui mecanism de flexibilitate, în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR, peste rubricile corespunzătoare din cadrul financiar.

  Normele aplicabile contribuțiilor din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare2.

  La data de 6 mai 2010, Spania a înaintat cererea EGF/2010/016 ES/ Aragón – Comerț cu amănuntul pentru o contribuție financiară din FEG, ca urmare a unor concedieri efectuate în 593 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în sectorul NACE a doua revizuire diviziunea 47 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”) 3 în regiunea NUTS II Aragón (ES24) din Spania.  După examinarea atentă a acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Página principal
  Contactos

      Página principal  Comisia europeană Bruxelles

  Descargar 490.59 Kb.