Descargar 1.01 Mb.


Página1/36
Fecha de conversión22.10.2018
Tamaño1.01 Mb.

Descargar 1.01 Mb.

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

powerpluswatermarkobject3


BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2013-11-07

Se reanuda la sesión a las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES PARA CATALUÑA.

(Núm. exp. 671/000097)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.2.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, autor de la moción, ha presentado una enmienda de modificación cuyo texto se entiende que queda incorporado al texto original de la moción. Además, se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Popular, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, con la enmienda incorporada, tiene la palabra la senadora Candini por tiempo de cinco minutos.


La señora CANDINI I PUIG: Bon dia, president; bon dia, senadors i senadores, que no n’hi ha massa; espero que no hi hagi cap fotografia.

En la defensa de la moció conseqüència d’interpel·lació voldríem exposar una vegada més la necessitat i el perquè d’aquesta interpel·lació. Una vegada més volem constatar que aquest pressupostos no s’adiuen a uns pressupostos que siguin prioritaris per al conjunt de l’Estat espanyol, partint de la base que prioritari és tot allò que en invertir-hi té més rendiment i més retorn des d’un de vista tant social com econòmic. Quan nosaltres constatem que els pressupostos tenen un descens del 25% a Catalunya respecte el 2013, mentre que al conjunt de l’Estat és el 8%, aquests 17 punts ens semblen absolutament injustos, desproporcionats i, a més a més, aliè a poder fer uns pressupostos que siguin capaços de ser un estímul de la dinamització econòmica. Si, a més a més, veiem que el descens acumulat dels darrers tres anys és del 63%, mentre que el promig del conjunt de l’Estat espanyol és del 42%, una vegada més hem de constatar que no són ni assenyats ni oportunistes des d’un punt de vista de la capacitat de dinamització de les oportunitats econòmiques. Massa sovint hem de recordar que es prenen les decisions a partir de criteris d’allò que nosaltres anomenem la centralització. El professor Germà Bel estableix molt clarament la diferència entre centralització i centralitat. Intentaré explicar-ho de la millor manera que sàpiga.

La centralització és aquella presa de decisions que un pot prendre des del seu despatx, i que totes les oportunitats han de passar necessàriament per aquell despatx, entenent despatx com a nucli de poder. En canvi, la centralitat en la presa de decisions és ser capaços de fer la presa de decisions, tenint en compte per on passen les raons econòmiques, per on passen les raons socials, per on passen les raons d’oportunitat, i que sigui allà on es posi més accent, en les oportunitats econòmiques. La diferència entre centralització i centralitat és evident. La primera és una visió molt més administrativa, que al nostre parer correspon més a criteris del segle XIX i el segle XX que no pas a criteris del segle XXI, on les oportunitats són multioportunitats, i la capacitat de dinamisme ve donada per moltíssimes interaccions de territoris, d’economies i d’agents socials diferents.

És cert que la ministra Pastor, d’ençà que és al Govern, i vull ser justa en aquest sentit, no genera falses expectatives i no enganya. Però per a mi peca també, com altres ministres, d’aquesta visió excessivament centralitzadora. No s’entén de cap de les maneres que en un període d’austeritat, en què les administracions es veuen abocades a fer plans d’austeritat ─en el cas de Catalunya s’han de retallar i ajustar 8000 milions d’euros─, ens trobem que al conjunt global de l’Estat espanyol es faci una previsió d’inversió en els propers anys per a 24 autovies on el trànsit i l’IMD de cada dia és inferior a 10 000, quan els assessors econòmics del ministeri de Foment ─i d’altres, però també del ministeri de Foment─ reclamen que no es facin inversions per a carreteres on el trànsit no sigui superior a 30 000. Els 5000 milions d’euros en els propers anys per a aquestes 24 autovies defineixen molt clarament aquests despropòsits. Es tracta que tothom estigui connectat; efectivament. Es tracta que tothom tingui una cohesió territorial; efectivament. Es tracta que tothom pugui anar d’una punta a l’altra; efectivament.

La nostra reflexió va en el sentit que fem la inversió en aquelles grans infraestructures que representen una gran despesa global tenint els informes claríssims que el retorn social i el retorn econòmic són els que toquen. Una vegada més, vull insistir que, pel que fa a Catalunya, hi ha retards històrics en les inversions. Hi ha unes 48 obres que porten un promig de 18 anys de retard. N’hi ha de 24, de 22, altres de 12, d’11... Ens sembla que això no pot ser, de cap de les maneres. Cal reclamar novament tots els deutes de la disposició addicional tercera, que són compromisos que crec recordar ─i acabo, senyor president─ que la mateixa ministra Pastor a la primera visita va reconèixer. Ens sembla que si hem de creure la paraula, també s’ha de complir amb els fets.

En tot cas, pel que fa a les esmenes presentades pels diferents partits, acceptem l’esmena del Partit Socialista Obrer Espanyol, acceptem l’esmena de l’Entesa i rebutgem la del Partit Popular, entre altres coses, perquè el que diu bàsicament és “vaya, vaya, desde luego” i res més; i òbviament la interpel·lació i la moció comporten fer un pas més endavant.Gràcies.

Catálogo: legis10 -> publicaciones -> borrador -> senado
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 8 de octubre de 2013-10-09
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 22 de octubre de 2014
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el díA 26 de febrero de 2015
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el jueves 30 de abril de 2015
senado -> Borrador de la comisión de presupuestos celebrada el díA 23 de septiembre de 2015
senado -> Borrador de la comisión de despoblación del díA 13 de abril de 2015
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de industria, energía y turismo, celebrada el lunes, 16 de junio de 2014
senado -> Borrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el lunes, 15 de diciembre de 2014
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Similar:

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 9 de diciembre de 2014
Lectura y aprobacióN, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2014
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad madrid-jaén...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
A continuación, procedemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 21 de octubre
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013
Moción por la que el senado constata la necesidad de aumentar la periodicidad de reuniones de la comisión general de las comunidades...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de septiembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno al desarrollo de determinadas medidas en materia de política monetaria
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2014
La señora vicepresidenta (Nicolás Martínez): Se abre la sesión. Buenos días, señorías
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 22 de mayo de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de ahorro y eficiencia energética para hacer...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno a evaluar las consecuencias para la industria de los resultados de la subasta de incentivos...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 11 de febrero de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de lucha contra la violencia en el deporte,...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 8 de octubre de 2013-10-09
El señor presidente: Procede el acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don José Vicente González Bethencourt

Página principal
Contactos

    Página principalBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07

Descargar 1.01 Mb.