Descargar 0.55 Mb.


Página4/21
Fecha de conversión24.02.2019
Tamaño0.55 Mb.

Descargar 0.55 Mb.

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.
El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, president. Bon dia, senyories,

El nostre grup havia presentat una esmena en aquesta moció del Partit Popular per corregir un automatisme que té el Partit Popular cada cop que es parla de cultura encara que sigui una proposta seva, com és en aquest cas, acaba posant-se la mà a la butxaca i no vol destinar ni una euro suplementari als esquàlids pressupostos públics disponibles, ni tan sols per a una despesa que es presumia tan petita com elaborar un dossier de candidatura quan, evidentment, l’administració central i les comunitats autònomes disposen de professionals i recursos per fer-lo. Per tant, la despesa suplementària no hagués estat gaire important. Tot i així, el Partit Popular, va posar aquell afegitó de què no es gasti ni un euro en una iniciativa cultural. Afortunadament —i cregui’m senyor Gutiérrez, que ho celebrem moltíssim i esperem, a més a més, que serveixi de precedent— el Grup Parlamentari Popular ha acceptat la nostra esmena i, per primera vegada, veiem que es pot plantejar una iniciativa entorn a la cultura sense que, automàticament, ens hàgim d’autocensurar en termes pressupostaris.

El nostre grup donarà suport a aquesta moció, i encara més després del que he explicat ara, després que el grup majoritari de la Cambra hagi acceptat la nostra esmena. I ho farà perquè, més enllà de les seves arrels inequívocament religioses, la Setmana Santa a Espanya és sense dubte el més gran fenomen de cultura popular que existeix. Tot el sentiment i tota la credibilitat que es poden expressar a través de les diferents formes d’art, música, literatura, pintura, escultura, dansa, teatre i, fins i tot, altres canals d’expressió cultura com la gastronomia, l’ornamentació o el vestuari, es troben i s’han trobat des de fa molts segles reflectits a la Setmana Santa. Tenen, a la Setmana Santa, un punt de referència i un punt d’expressió enorme, claríssim, importantíssim. A Catalunya també. A Catalunya, la Setmana Santa també està molt present. M’agradaria destacar la Passió. La Passió és una representació teatralitzada de la passió de Jesucrist que se celebra de manera molt important a molts municipis com ara Olesa, Esparreguera, Ulldecona, Cervera, per citar-ne alguns. També m’agradaria destacar la processó de Verges, a l’Empordà, una processó absolutament singular al voltant de la mort, de la mort com a un dels temes principals, evidentment, de la Setmana Santa. I finalment, la tradició de les mones de Pasqua que són el fonament de què el dilluns després del diumenge de Pasqua sigui festiu a Catalunya, perquè són el símbol de la celebració de la resurrecció i a l’hora el punt final de la Quaresma.

Insisteixo, senadors del Partit Popular, i senyor Gutiérrez, que el nostre grup no té cap problema a votar a favor i a demanar un reconeixement internacional de la Setmana Santa com a Patrimoni Cultural Immaterial. Però amb aquesta mateixa claredat, deixi’m-li dir que ens sentim enormement decebuts. El Partit Popular ha portat a aquest Plenari fins al dia d’avui 110 mocions. 110 mocions des de l’inici de la legislatura són les que el Partit Popular ha portat el Partit Popular a aquest Plenari. Doncs bé, d’aquestes 110 mocions, aquesta és la primera, i única per tant fins al moment, que parla de cultura. Una de 110 mocions demostren la prioritat i l’interès que el Partit Popular atorga a la cultura i, a més a més, deixi’m que li digui, senador Gutiérrez, que aquesta primera moció que porten, de cultura, al Plenari d’aquest Senat, és una obvietat. No aporta res, no canviarà res de la Setmana Santa, de la immensa manifestació cultural de la que abans parlàvem al nostre país aquesta voluntat de demanar la declaració de Patrimoni Immaterial i és que gairebé no està ni a l’alçada del que haurien de servir les mocions en termes de control o d’impuls al govern. Com si la cultura, senador Gutiérrez, a Espanya no tingués grandíssims problemes o altres reptes molt més importants.

Per ser una primera moció, haurien d’haver estat vostès molt més valents i em permeto suggerir-li uns quants temes que sí haguessin merescut una moció i un debat, un primer debat a partir d’una moció sobre cultura, en aquest Plenari. Em permeto suggerir-li una moció per afluixar els requisits burocràtics a les entitats culturals sense ànim de lucre de poca facturació, que està acabant d’ofegar-les i a moltes d’elles —incloses germandats i confraries de Setmana Santa— les condemna a desaparèixer. Li suggereixo, òbviament, una moció sobre la reducció de l’IVA als espectacles culturals del 21% al 10%; li suggereixo una moció que instés al govern a complir el programa del Partit Popular i, per tant, a presentar una autèntica llei del mecenatge al nostre país; li suggereixo una moció per iniciar els treballs de redacció de la Llei definitiva que la modificació de la Llei de propietat intel·lectual preveu per lluitar de veritat contra la pirateria, perquè sinó, incomplirem aquesta llei, i al cap d’un any de la seva aprovació, no tindrem la normativa definitiva que l’entorn digital necessita al nostre país; li suggereixo una moció per presentar una llei sobre el reconeixement del plurilingüisme a Espanya i el suport de l’administració general de les institucions de l’Estat al seu ús, tal com el ministre, en resposta a una pregunta d’aquest Grup va dir que hi estava obert; li suggereixo, finalment, en un altre ordre de coses, una moció per portar un programa de suport, per exemple, a l’arquitectura al nostre país com acaba de fer fa pocs mesos l’Assembla francesa.

En definitiva, hi ha multitud de temes i de qüestions en l’ordre i en l’àmbit cultural, molt més importants que promoure el reconeixement d’una cosa que ja funciona, que és òbvia, i que té prou força per si mateixa. Simplement, només la lectura d’aquest informe que li recomano —es tracta de l’informe sobre l’estat de la cultura a Espanya, fet per la Fundació Alternatives—, li hagués suggerit una dotzena llarga de temes a partir de reflexions molt interessants sobre el que necessita la cultura per presentar una moció en aquest Plenari.

Esperem, senador Gutiérrez, i senadors del Partit Popular, que la segona moció sobre cultura no sigui la número 221 i, sobretot, que sigui molt més transcendent i molt més important. Estic segur que vostè comparteix amb mi, això sí, que la cultura espanyola es mereix molt més que aquesta moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)Catálogo: legis10 -> publicaciones -> borrador -> senado
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 8 de octubre de 2013-10-09
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 22 de octubre de 2014
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el díA 26 de febrero de 2015
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el jueves 30 de abril de 2015
senado -> Borrador de la comisión de presupuestos celebrada el díA 23 de septiembre de 2015
senado -> Borrador de la comisión de despoblación del díA 13 de abril de 2015
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de industria, energía y turismo, celebrada el lunes, 16 de junio de 2014
senado -> Borrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Similar:

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 11 de febrero de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de lucha contra la violencia en el deporte,...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de septiembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno al desarrollo de determinadas medidas en materia de política monetaria
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de inversiones para cataluñA
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno a evaluar las consecuencias para la industria de los resultados de la subasta de incentivos...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 9 de diciembre de 2014
Lectura y aprobacióN, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2014
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad madrid-jaén...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
A continuación, procedemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 21 de octubre
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 22 de octubre de 2014
En primer lugar, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de octubre de 2014
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 22 de mayo de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de ahorro y eficiencia energética para hacer...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015 iconBorrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2014
La señora vicepresidenta (Nicolás Martínez): Se abre la sesión. Buenos días, señorías

Página principal
Contactos

    Página principalBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015

Descargar 0.55 Mb.